Ny Heidelberg Speedmaster SM 102 – 8-farger!

Den 14. januar 2005 bestilte Merkur-Trykk ny Heidelberg Speedmaster SM 102 (trykkformat 72 x 102). Maskinen er meget velutstyrt med bla annet ”Autoplate +” dvs helautomatisk plateinnspenning.
Maskinen har også Heidelbergs nye pålegger og utlegger Preset Plus.
Heidelbergs nye pålegger har en helt ny konstruksjon som bidrar til at trykkeren kan produsere med høyere hastighet uten fare for å redusere kvaliteten. Videre har maskinen et nytt utlegg som reduserer muligheten for ”avsmitting” betydelig. Samtidig blir det installert fargepumper og rørgater for transport av farge direkte fra fat. Vi får vår leveranse før sommerferien 2005. Denne maskinen erstatter en CD 4-farger fra 1997 og en MO 4-farger fra 1985. Merkur har da 16 trykkverk i 70 x 100.

Som en kuriositet kan nevnes at dette er maskin nr 9 Merkur-Trykk kjøper i dette trykkformatet med 4 farger eller mer. Den første kom i 1982.