MERKUR-TRYKK AS har oppnådd høyeste kredittverdighet nok en gang !
Vi har nå ligget på topp økonomisk de siste 5 år. Dette kvalifiserer til høyeste rangering av kredittverdighet og honoreres med tittelen AAA.
Da prisene i markedet gir stadig dårligere avkastning blir gleden med et slikt diplom tilsvarende større.