Vi har investert i vår tiende maskin med fire-farger verk eller mer. Den nye 8-farger trykkmaskin ferdigstilles i september måned. Maskinen leveres med blandt annet online spektrofotometer for fargekontroll og styrepult med «Wall screen». Det vil si 50″ skjerm med visning av alle tenkelige detaljer.Investeringen vil bidra til å øke vår kapasitet og leveringsdyktighet. Vi gleder oss til ferdigstillingen og håper du vil prøve vår nye maskin.