Skogsindustrien sliter stadig og tross dramatiske tiltak for effektivisering og nedbemanning
er det stort press og svært liten lønnsomhet.
Dette betyr for oss som sluttbruker at vi må forvente oss høyere priser i 2009.
Mer info vil komme til deg som Merkur-kunde.