Etter mye planlegging og investering er nå maskinparken vår komplett.
Med 20 moderne trykkverk fordelt på to åtte-farger maskiner og en fire-farger maskin har vi stor kapasitet og kan klare korte leveringsfrister.