Vi har mottatt ratingen, «Beste kredittverdighet» fra Experian Credit Services. Experian er den samlede betegnelse for de tidligere selskapene CreditInform AS, Experian AS (Segmenta) og Scorex (Secana).
Dette beviser et foretaks kredittverdighet og er basert på all tilgjengelig informasjon om foretaket og nøkkelpersoner.
Blandt grafiske bedrifter er dette en heller sjelden vare, Merkur-Trykk er derfor stolt av å kunne vise til et slikt diplom.