Siden 1990 har Kreftforeningen samlet inn og gitt rundt 2 milliarder kroner til kreftforskning.
I 2009 gis det 125.9 millioner kroner slik at forskerne kan fortsette innsatsen for å nå det store felles målet om at færre skal få kreft, flere skal bli friske og de som må leve med sykdommen skal få et best mulig liv.

Merkur-Trykk støtter forskerne i kampen mot kreft!