I overenstemmelse med miljømerkingskrav for Trykkerier (versjon 4.3) har Merkur-Trykk AS fått utvidet lisens og er med dette Svanemerket også frem til år 2012.