Det er en allmen oppfatning at det er mer miljøvennlig å publisere og kommunisere på nett enn papir. Er dette egentlig riktig?

Helge Ole Bergesen, forskningsdirektør ved Universitetet i Stavanger uttalte i en artikkel Dagbladet skrev den 22. mai 2008 at «det er mer miljøvennlig å gi ut digitale læremidler enn å trykke og sende dem til hver eneste skole».
Miljøutvalget i NHO Grafisk har sett nærmere på saken. Målsetningen var å finne ut om elektronisk læremiddel eller den trykte boka skapte mest CO2 utslipp. Denne studien samt flere andre meget interessante saker kan lastes ned i form av faktaark skrevet av NHO Grafisk: