Etter en behagelig lang periode med lave papirpriser, tilpasset det stramme markedet i grafisk bransje, har vi nå fått konkret varsel om økning i prisene.

Papirfabrikkene har varslet om oppgang i prisene for hele Europa. Våre leverandørers begrunnelse hviler primært på to forhold: Økte priser på energi og økte priser på masse for papirproduksjon.
Tillegget i papirprisene vil for de fleste kvaliteter gjelde fra 1. mai 2010 og vil variere mellom 6 og 8%.
Det er dessverre også signaler om at det kan komme ytterligere prisøkninger på det europeiske markedet nærmere sommeren eller frem mot høsten.

Vi i Merkur-Trykk skal gjøre vårt ytterste for at eventuelle økninger i så liten grad som mulig påvirker våre felles muligheter til å levere produkter til konkurransedyktige priser fremover.
Ved fakturering vil vi spesifisere tillegget ved første faktura.
De øvrige prisene blir uendret da vi stadig har klart å rasjonalisere driften ved fornyelse av maskiner og utstyr samt et fleksibelt og dyktig personale.

Mvh,
Dag Jacobsen (Daglig leder)