Det er ikke mer enn ca en måned siden vi varslet om prisjustering. Dessverre kommer det enda en oppgang i papirprisene.

Også denne gangen har papirfabrikkene varslet om oppgang i prisene for hele Europa. Våre leverandørers begrunnelse hviler primært på to forhold, økte priser på energi og økte priser på masse for papirproduksjon.
 
Tillegget i papirprisene vil for de fleste kvaliteter gjelde fra 1. juni 2010 og vil ligge på 7,5%. Ved fakturering vil vi spesifisere dette tillegget (gjelder første faktura).
Vi i Merkur-Trykk skal gjøre vårt ytterste for at tillegget i så liten grad som mulig påvirker våre felles muligheter til å levere produkter til konkurransedyktige priser. 
Dessverre er det også signaler om at det kan komme ytterligere prisøkninger på det europeiske markedet til høsten.
De øvrige prisene blir uendret da vi stadig har klart å rasjonalisere driften ved fornyelse av maskiner og utstyr samt et fleksibelt og dyktig personale.

Mvh, 
Dag Jacobsen (Daglig leder)