Det er ikke mer enn ca to måneder siden vi varslet om prisjustering. Dessverre kommer det enda en oppgang nå etter ferien.
Også denne gangen har papirfabrikkene varslet om oppgang i prisene for hele Europa. Våre leverandørers begrunnelse hviler primært på økte priser på energi og økte priser på masse for papirproduksjon samt behov for å øke lønnsomheten.
 
Tillegget i papirprisene vil for de fleste kvaliteter gjelde fra 6. september 2010 og vil ligge på ca 8 %. Ved fakturering vil vi spesifisere dette tillegget (gjelder første faktura).

Vi i Merkur-Trykk skal gjøre vårt ytterste for at tillegget i så liten grad som mulig påvirker våre felles muligheter til å levere produkter til konkurransedyktige priser. 
De øvrige prisene blir uendret da vi stadig klarer å rasjonalisere driften ved fornyelse av maskiner og utstyr samt et fleksibelt og dyktig personale.

Mvh,
Dag Jacobsen (Daglig leder)