29.10-2010 ble det klart at Merkur-Trykk er PSO-sertifisert.
Det sveitsiske kompentanse-senteret og sertifiseringsorganet, Ugra har sammen med Fargelaboratoriet/Hig sertifisert at vi virkelig produserer etter ISO 12647-2 og følger en rekke andre ISO standarder som sikrer kvaliteten gjennom hele vår arbeidsflyt.

Med en totalscore over det internasjonale gjennomsnittet er Merkur-Trykk pr 29.10-2010 det eneste Ugra PSO-sertifiserte 70×100-trykkeriet i Norden.
Vi er stolte over å ha et sertifikat som beviser at det vi har jobbet med siden introduksjonen i 2007 virkelig fungerer.

 

Hva betyr dette for deg som kunde?

Merkur-Trykk har produsert etter PSO-systemet over tid så den store forskjellen vil du ikke merke. Med PSO er alt lagt til rette for en forutsigbar og enkel hverdag. Jobber du aktivt med riktige ICC-profiler og leverer trykk-filer slik vi anbefaler vil endelig trykkresultat stemme overens med det du har fremstilt innenfor toleransene som er satt.

PSO er ikke noe man kan kjøpe seg til eller innstallere, men en levende prosess som aldri ender. Vi i Merkur-Trykk er stolte over å ha fått sertifisert at vi kan den svært viktige delen av faget vårt som tar for seg kvalitet og fargestyring.

  • Dokumentert system
  • Data mottak
  • PDF/X (ISO 15930)
  • Softproof (ISO 12646)
  • Platefremstilling
  • Trykk (ISO 12647-2)
  • Prøvetrykk (ISO 12647-7)
  • Betrakningslys (ISO 3664)[/one_fourth]