nhografisk.no melder om en ny undersøkelse utført av MSG (Management System Group). Den viser at ved å trykke bøker og andre trykksaker i Norge, vil miljøet bli spart for store mengder CO2-utslipp, i forhold til om de trykkes i utlandet.

Trykkes bøker i Kina, vil det medføre en utslippsmengde som er fire ganger så stor som hvis bøkene trykkes i Norge. Trykkes de i Litauen vil utslippene av CO2 være dobbelt så store.
Tallene er hentet fra en studie gjennomført av MSG Management System Group AB på oppdrag av NHO Grafisks miljøutvalg. MSG har mange års erfaring med prosjekter innen miljøsektoren. Studien er basert på tall fra offentlig godkjente kilder.
Studien har undersøkt mengden CO2 utslipp ved produksjon av 5000 bøker á 0,8 kg i Norge, Litauen, Slovenia og Kina, og inkluderer utslipp både for papirproduksjon, trykking og transport.

Transport er avgjørende
Hovedårsaken til de store differansene knyttes til transport. Transport står for bare 0,7 prosent av de totale utslippene når bøkene trykkes i Norge og transporteres ved hjelp av tog. Trykkes bøkene derimot i Kina, vil utslipp som skyldes transport til Norge representere hele 51 prosent av den totale utslippsmengden.