Den 16.11.2010 tok vi i mot Colorlab.no for den offisielle overrekkingen av PSO-setifikatet.