Stemmer det at papirbasert kommunikasjon i postkassen fører til uvettig hogst av trær og store utslipp av CO2?
Eller er sannheten en helt annen…

 

Fakta:

  • Det totale skogsområdet i Europa er nå 30% større enn i 1950
  • Skogen i Europa vokser stadig
  • Den årlige veksten er nå tilsvarende 1,5 millioner fotballbaner