Stemmer det at fremstilling av papir skader miljøet vårt i stor grad?
Eller er sannheten egentlig en helt annen…..

 

Fakta:

  • Karbon er ”fast” i papirprodukter, og papir slipper derfor ikke ut skadelige gasser –ingen CO2.
  • Trær/skog sørger for reduksjon av CO2 i atmosfæren gjennom naturens kretsløp.
  • Papirindustrien ansees totalt sett som en veldig liten bidragsyter til negative klimaendringene – bekreftet i FN-rapport