Myte eller fakta?

 

Fakta:

  • 54 % av brenselet som benyttes i europeisk papirindustri er grønn biomasse (brensel fremstilt av grønne plantevekster)
  • Dette er den høyeste andelen i alle industrisektorer i Europa
  • Utslippet fra biobrensel er CO2-nøytralt