Hvor blir det av alt papiret vi får gjennom posten, kaster vi det?
Eller er sannheten en helt annen…..

 

Fakta:

  • Det meste av papiret blir sortert til gjenvinning (67 %) og forsvinner derfor ikke i den vanlige søpla
  • Halvparten av råmaterialet papirindustrien benytter til produksjon av papir er gjenvunnet papir