Er virkelig papir mer skadelig enn vår bruk av PC o.l?
Eller er sannheten en helt annen…..

Fakta:

  • En PC står for 2% av det totale CO2utslippet i en husholdning
  • Papirbasert kommunikasjon står for 0,1%
  • En svensk undersøkelse konkluderte med at det er 20% mindre utslipp av skadelige gasser (CO2) ved å kjøpe/lese en papirutgave av en avis enn å lese den samme på nettet.
  • Europa produserer 10,3 mill tonn elektronisk avfall årlig. Dette sammenlignet med papirbasert kommunikasjon på 3,4 mill tonn, hvorav en vesentlig del resirkuleres