Sosiale medier har blitt meget populært. Det har tatt sin tid, men nå er også Merkur-Trykk tilgjengelig på Twitter.

Følg oss på @MerkurTrykk. Her vil vi presentere nyheter og informasjon. Spørsmål og henvendelser taes imot.