I dag bruker vi både smart-telefoner og lesebrett i voksende grad til internett. Google kom nylig med tall som viser at over 30% av all trafikk kommer fra nettopp en smart-telefon. Dette betyr at det er viktig å ha web-sider som er optimalisert for de forskjellige skjermstørrelsene vi bruker.

«Responsiv web-design» kommer for fullt i 2012. Med responsiv web menes det et fleksibelt system som dynamisk tilpasser seg brukerens vindu-størrelse. Leser du denne på en PC kan du prøve å forminske vinduet og se hva som skjer. Leser du dette på en smart-telefon eller et lesebrett vil du se at sidene er tilpasset og du slipper å zoome deg inn på den store siden vi kommer til på en PC.

Merkur-Trykk kan hjelpe deg dersom også du vil ha moderne web.