Nok en gang tar vi miljøansvar ved å delta i en returordning for brukt emballasje. Til sammen sørger medlemsbedriftene i Grønt Punkt Norge for at Norges CO2-utslipp reduseres med 350 000 tonn hvert år.

Tenk miljø – kildesorter emballasjen! grontpunkt.no