ISO 3664 ble revidert i 2009. Først i disse dager praktiseres den og ersatter den opprinnelige standarden fra år 2000.
Merkur-Trykk holder seg oppdatert og fornyer betrakningslyset i disse dager.

Nytt i ISO 3664:2009 er at lyset nå avgir mer UV-stråling. Farger på papirer med mye optiske blekemidler påvirkes negativt ved UV-stråling.
I Praksis vil det si at dagens produksjons-papirer (som inneholder mye optiske blekemidler) vil påvirkes og gir oss feil inntrykk av fargene. Dette betyr også at dersom man prøver å sammenligne et trykk med med et prøvetrykk som gjerne inneholder svært liten grad av slike optiske blekemidler vil fargene avvike mer enn med standarden fra år 2000.
Hvorfor endrer man en komplisert standard til å gjøre hverdagen enda vanskeligere? Godt spørsmål…