Nyhet-081112-logo_merkur

Nyhet-081112-logo_flexi

 

 

 

Pressemelding: 8. november 2012

AS Merkur-Trykk grafisk produksjon og Flexi Trykk AS blir en bedrift fra nyttår.

  • Merkur-Trykk har i lengere tid vurdert å etablere digitaltrykk
  • Flexi Trykk har sett seg om etter samarbeidspartner

Etter nøye vurdering har vi sammen kommet til at det er bedre å samarbeide enn at Merkur skal starte
med konkurrerende virksomhet til den produksjon Flexi Trykk allerede har god rutine i.
Dessuten ser vi at enkelte jobber hos Flexi Trykk med fordel kan produseres hos Merkur og omvendt.

Flexi Trykk har et godt fungerende produksjonsapparat for jobber i A3 format i både offset og digitalt, samt storformat utstyr. Bedriften har også meget solid økonomi.
Merkur-Trykk har tilsvarende produksjonslinje i stort format. I tillegg har Merkur betydelig IT kunnskap, fargestyringsverktøy samt administrasjon.
Fellesskapet vil nyte godt av Merkur sin størrelse ved innkjøpsavtaler. Merkur har også meget solid økonomi selv om omsetningen i 2012 har sviktet noe.

Noen kunder går igjen i begge bedrifter, men kundemassen og salgspotensialet øker betydelig totalt. Vi ønsker med dette å fremstå som totalleverandør av grafisk produksjon for våre kunder.

Overtagelses dato er satt til 01.01.2013.

Fra nyttår starter vi opp med en samlet bedrift med ca 46 ansatte og ca 90 mil i omsetning og med ambisjoner om å nå 100 mil på sikt……

AS Merkur-Trykk grafisk produksjon