Vi har inngått avtale om levering av en ny plastpakkemaskin fra Hugo Beck.

Med denne maskinen vil vi utføre en rekke tjenester vi tidligere har brukt underleverandører for. Ved å utføre denne typen arbeid internt kan vi stadig bli mer effektive.
Maskinen leveres og innstalleres om ca 6 uker.