ISO 12647-2 for offset så sitt lys i 1996. I 2004 ble den revidert og i 2007 ble den finpusset. Nå snart 7 år senere blir den revidert og kraftig oppdatert igjen. I løpet av 2013 får vi nok se ISO 12647-2:2013+. I løpet av 2014/2015 blir det implementert rundt om.

 

Papirer
Papirene i dagens standard baserer seg på kvaliteter som ikke lenger finnes. I dagens produksjonspapir tilsettes det optiske blekemidler (Optical Brightner Agents OBA) som gjør at papiret blir lysere/blåre. Dette påvirker fargene i stor grad og er en stor utfordring. I ISO 12647-2:2013+ frå vi endelig oppdaterte papirkvaliteter som reflekterer vår hverdag langt bedre. 8 nye kvaliteter defineres hvorav nå 2 gjelder ark offset:

  • Print Substrate 1 PS1: Premium Coated (høykvalitets Gloss og Silk)
  • Print Substrate 5 PS5: Wood-free uncoated (høykvalitets trefritt ubestrøket)

 

Punktstigning
Punktstigningen i dagens standard baserer seg på film teknologi. I oppdateringen gis det slipp på film og kurvene baseres på linear CTP teknologi. I praksis vil det si en høyere punktstigning og jevnere kurve. Dagens kurve er realivt lett i hølyset, noe som resulterer i at stort sett alle trykkerier må kompeneres stort i dette området. Dagens kurve er heller ikke definert i tall, kun i form. En utfordring i seg selv.

  • Print Condition 1 – Print Substrate 1 PS1: TVI A (16%@50)
  • Print Condition 5 – Print Substrate 5 PS5: TVI C (22%@50)

 

Nye ICC Profiler

De nye forholdene vil naturligvis gjenskapes i nye ICC profiler. Det vil si at FOGRA39 (ISO coated v2) og FOGRA29/47 (ISO/PSO Uncoated) baserte ICC profiler erstattes.

Nye Prøvetrykk
De gamle prøvetrykkene vil ikke være gyldig etter at dette implementeres. De nye vil gi en enda bedre match. Det samme gjelder for softproofing mot skjerm.

Merkur-Trykk vil varsle i god før vi oppdaterer produksjonen og vil være behelpelig med konsultasjon. For de med RGB workflow blir dette en smal sak, for de som besitter et da utdatert CMYK bibliotek er det litt mer krevende.