Nok en gang har vi jobbet oss gjennom de strenge kravene til Miljømerket Svanen og Merkur Grafisk AS er herved godkjent etter de nye kriteriene. Å være svanemerket trykkeri omfatter blant annet følgende:

Et svanemerket trykkeri skal bruke papir som oppfyller svanemerkets krav til kopi- og trykkpapir. Dette omfatter blant annet at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk og at det er oppfylt strenge miljøkrav mht forurensning, kjemikalier og øvrige miljøbelastninger fra papirproduksjonen.

Trykkeriet skal bruke rensemidler, trykkfarger, lim og andre kjemikalier som ikke er miljø- eller helseskadelige. Det er krav til trykkeriets avfallsmengde og system for avfallsgjenvinning.

 

Vår nye logo med nytt lisensnummer kan lastes ned her.