Etter en nøye vurdering av flere kandidater velger Sjøfartsdirektoratet og Kystverket Merkur Grafisk AS som sin samarbeidspartner.
Vi scorer høyt i alle deres vurderingskriterier hvorav best på kvalitet. Vi er stolte av å skulle samarbeide med Sjøfartsdirektoratet og Kystverket og gleder oss til å lære oss mye mer om Norges øverste myndighet for vår fantastiske kyst.