Vi fortsetter å følge opp etterspørselen etter jobber i små opplag med raske leveringer og har investert i nok en digitaltrykk linje fra Ricoh. Maskinen installeres denne uken og er i produksjon i løpet av neste uke.