Dag Jacobsen har etter 51 år i bedriften, hvorav 28 år som daglig leder, valgt å overlate rorpinnen til Kjetil Sjøeng. Lederskiftet har vært planlagt lenge og er vel regissert. For fire år siden ble den nye daglige lederen Kjetil Sjøeng ansatt som markedsleder, men med lederrollen som mål. I denne perioden har Dag og Kjetil samarbeidet god, og videreutviklet Merkur Grafisk til å bli en mer markedsrettet bedrift med flere digitale tjenester og effektiv grafisk produksjon.

Vi håper alle våre kontakter fortsetter å heie på oss, og blir med på en fortsatt spennende utvikling av Merkur Grafisk.

 

Les mer hos bransjeforeningen…