Tidligere salgssjef i Grøset trykk AS, Cato Solvang, blir en del av laget til Merkur Grafisk AS fra 1.6.2017.
Cato er utdannet trykker og har de siste 10 årene jobbet i salg. Han har lang erfaring og bred kunnskap om grafiske produkter og tjenester.

Vi gleder oss til Cato begynner hos oss, og ser frem til videre vekst og utvikling av Merkur Grafisk AS.