ISO 12647-2 er oppgradert og mye nytt har skjedd de siste årene. Merkur Grafisk tilpasser seg i disse dager de nye standardene. Dette medfører at vi produserer etter nye ICC-profiler.
Henholdsvis PSOcoated_v3.icc for premium bestrøket papir og PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc for ubestrøket hvitt papir.

ISO 12647-2:2013 er nå basert på moderne CTP og offset maskiner og ikke minst faktiske papirkvaliteter. Dette betyr at fargestyringen kan bli enda mer presis fra skjerm til prøvetrykk og trykk.

 

Last ned vår opdaterte pakke med innstillingsfiler her.

Last eventuelt ned teknisk informasjon her.