Merkur Grafisk posisjonerer seg sterkt i bransjen med to fremtidsrettede investeringer til en verdi av 25 MNOK. Norges råeste CtP-linje og en supereffektiv Heidelberg Speedmaster SX102 8-farger vil være driftsklare i september. Dette er Norges første «push to stop»-maskin og Merkur Grafisk er dermed rustet for å håndtere et betraktelig høyere trykkevolum med større effektivitet og bedre lønnsomhet.

Med oppkjøpet av Grøset Trykk i februar 2018, fulgte et betydelig volum av trykksaker, og dermed et behov for mer effektiv drift i trykkeriet. En nyinvestering i form av en Heidelberg Speedmaster SX 102 ble svaret. Med denne maskinen og tilsvarende SX 102 fra 2014, går Merkur Grafisk i front med ny og moderne bransjeteknologi.

Merkur Grafisk har også investert i en topp moderne, helautomatisk og miljøvennlig plategate; Fuji Luxel CtPmed produksjonskapasitet på 70 plater per time. Denne plategaten vil erstatte et av våre eksisterende CtP-anlegg fra 2008. Med denne løsningen på plass, blir Merkur det siviltrykkeriet med høyest samlet kapasitet på plateproduksjon i Norge. Totalt 140 plater pr. time, som tilsvarer 17 åttefargers innlegg pr. time.

Totalt utgjør disse investeringene i overkant av 25 mill. kroner for Merkur:

  • Med dette kan våre to trykkmaskiner i 72*102 format levere 28.000 trykkark pr. time og avdelingen kan totalt levere 43.000 trykkark pr. time I tillegg til høy toppfart, gjør vi komplett jobbskifte på ca. tre minutter inkludert plateskift, register og fargekontroll. Dette gir oss en enorm fleksibilitet til å kunne levere små og store opplag trykket på papir og kartong med topp kvalitet over tid, sier Kjetil Sjøeng, daglig leder i Merkur Grafisk.

Stort volum krever stor kapasitet

Med et så stort volum og fokus på å opprettholde god fleksibilitet, må produksjonslogistikken være optimal og manuelle prosesser være minimal. Derfor har Merkur Grafisk også fått på plass markedets raskeste APL (Auto Pallet Loader) levert av Fuji/Luth Gruppen. Denne gjør det mulig å lade CtP anlegget med opptil 1.200 plater på en pall i én håndtering. Ferdig produserte plater vil så gå direkte inn i en platebukklinje fra Brew Solution & Technology, som klargjør platene for trykkmaskinen og fjerner ytterligere manuelle inngrep.

Med disse investeringene viderefører Merkur Grafisk strategien med å holde seg i front av markedsutviklingen ved å investere i moderne teknologi:

  • Disse investeringene viser vår tydelige satsning på å effektivisere trykkeriet og å posisjonere oss sterkt for fremtiden. Med den nyeste og beste teknologien som finnes får vi økt effektivitet, fleksibilitet og ikke minst enda bedre kvalitet på produktene vi leverer – et stort konkurransefortrinn. Hos oss finnes det ingen begrensninger, kun et hav av muligheter på papir, kartong og digitale flater, sier en fornøyd Kjetil Sjøeng.

Johannes Stendahl, salgskonsulent i Luth Gruppen har store forventinger til investeringen:

  • Det gode samarbeidet mellom Merkur Grafisk og Luth Gruppen er bygget opp gjennom titalls år basert på gjensidig tillit. Med denne investeringen utvides samarbeidet, og vil også inkludere leveranse av offsetplater.

Han understreker hvordan Merkurs evne til å tenke nytt vil styrke posisjonen deres:

  • Vi ser et økende behov, både internasjonalt og lokalt, for at industrien må følge teknologiutviklingen. «Reduce touchpoints» er gjennomgangstonen, og de aktørene som makter å gjøre dette skaffer seg enda større fordeler i et meget konkurranseutsatt marked. Når nå Merkur Grafisk viser vilje og evne til å enda en gang legge seg i forkant av teknologiutviklingen, må en kunne forvente at de kan øke sine markedsandeler i Norge.