Velg papir- spar miljøet

Nå skal vi knuse noen myter- en gang for alle. Her avslører vi 6 feilaktige påstander om papir.

Er bruk av papir skadelig for miljøet?

Svaret er nei. Dette er kanskje den mest etablerte myten av alle, og den viktigste å knuse. Treverk er et naturlig og fornybart materiale, og er derfor et av de få virkelig bærekraftige produktene vi har. Så lenge et ungt tre gror, absorberer det CO2 fra atmosfæren, og som et treprodukt, vil papiret fortsette å lagre karbon gjennom hele levetiden. Merkur Grafisk bruker nordiske trær i sin papirproduksjon, og papiret deres er svanemerket. Det betyr at trevirket skal komme fra sertifisert bærekraftig skogbruk, og det stilles krav til energiforbruk, kjemikalier, avfall og utslipp. Papiret skal også være egnet til gjenvinning.

Er elektronisk kommunikasjon mye mindre skadelig for miljøet enn papirbasert kommunikasjon?

Sannheten er at digital kommunikasjon har en negativ påvirkning på miljøet. En PC står for 2% av det totale CO2-utslippet i en husholdning, og til sammenligning står papirbasert kommunikasjon for 0,1% av det totale utslippet i en husholdning. En svensk undersøkelse konkluderte med at det er 20% mindre utslipp av skadelige gasser (CO2) ved å kjøpe/lese en papirutgave av en avis enn å lese den samme på nettet.
”IKT-industrien, en av verdens største og raskest voksende industrier, genererer hvert år 9 millioner tonn e-avfall fra varer som datamaskiner, mobiltelefoner og lesebrett”
–       United Nations University, 2015

Europeiske skoger krymper?

Feil. Fra 2005-2015 har europeiske skoger vokst med ca. 44 000 kvadratkilometer- det tilsvarer et område som er større en Sveits. Både dyrking og hugging av trær blir gjort på en kontrollert og bærekraftig måte, sånn at europeiske trær, der det meste av råmaterialet til papirproduksjon hentes, faktisk har vokst enormt de siste ti årene.

Andre produkter gjenvinnes i større grad enn papir?

Det stemmer ikke. I dag representerer papir 2/3 av alt som gjenvinnes. Det betyr at papirgjenvinning er større enn glass, plastikk og metall til sammen.

Man burde bare bruke resirkulert papir?

Det vil ikke være mulig. Resirkulerte papirfibre brytes gradvis ned, og papirindustrien trenger derfor nye fibre for å opprettholde papirsyklusen. Europa er verdensledende når det gjelder gjenvinning av papir. 72% av papiret vårt er nå resirkulert. Dette betyr at flere resirkulerte papirfibre blir brukt som råmateriale av Europas papirprodusenter. I 1992 utgjorde papir for gjenvinning 35% av råmaterialet, sammenlignet med 51% friske, nye fibre. I 2014 var 46% av råvarene resirkulert fiber og 39% var nye.

Papirproduksjon er en viktig årsak til globale klimagassutslipp?

Papir- og trykksektoren er faktisk en av de industriene med lavest utslipp, på kun 1%, Og mellom 2005 og 2013 ble CO2 utslippene i Europa redusert med 22%.
–       CEPI Key Statistics, 2014

Produksjonsindustrien står for 29% av de globale utslippene:

Type Prosent
Ikke metalliske mineraler 6,0 %
Jern og stål 4,8 %
Kjemisk og petrokjemisk 4,3 %
Ikke-jernholdige metaller 1,4 %
Mat og tobakk 1,1 %
Papir og trykk 1,0 %
Andre næringer 10,5 %

Kilder: Sign&Print, Grafkom, Printpower, twosides.info.

Husk alltid å bruke et miljøsertifisert trykkeri når du skal produsere trykksaker 🙂  Vi i Merkur Grafisk AS er et miljøsertifisert trykkeri, og er stolte av stempelet «Trykt i Norge». Vi er gode rådgivere for at din trykksak skal være produsert i henhold til de nødvendige miljøkrav.

Vil du vite mer om papir og miljø?  Ta kontakt med oss på post@merkurgrafisk.no.