Oslo by er kåret til europeisk miljøhovedstad 2019, og Oslo Elveforums bidrag for å synliggjøre og rehabilitere Oslos elver, har vært en påvirkende faktor i valget. Med en praktisk turguide produsert av Merkur Grafisk og Gjerholm design kan naturen nytes fullt ut.

Oslo by er fullspekket med naturperler, og blant dem finner du ti vassdrag med nydelige omgivelser. Men sånn har det ikke alltid vært. Som følge av industrialisering fra midten på 1800-tallet og økende folketall, ble elver og bekker svært forurenset med søppel og vond lukt, og mange ble lagt i rør og lukket under asfalt. Oslo Elveforums arbeid har bidratt til en allmenn, faglig og politisk vilje til å fremme rensing og gjenåpning av Oslos elver. Et gigantisk byreparasjons- og byutviklingsprosjekt er igangsatt av Oslo kommune der byens ti elver med turveifølge mellom Marka og Fjorden fremstår som hovedårer for byens myke trafikanter og for friluftsfolket.

Resultatet er flere levende, blågrønne oaser som byens innbyggere nå kan nyte. Elvevandringer har blitt en populær aktivitet, mange av vassdragene har badevann, og Oslo er en av få hovedsteder der du kan fiske laks midt i byen, på spesielle tider av året. Det er stor variasjon i naturen rundt vassdragene og et rikt fugle- og dyreliv.

 

EU-kommisjonen belønner Oslo
Oslo ble kåret til europeisk miljøhovedstad 2019, og det med god grunn. Klima og miljø er viktige punkter i alle byens politikkområder. Oslo har et innovativt næringsliv som ønsker det grønne skiftet velkommen, og sammen med et bredt spekter av grasrotorganisasjoner og kunnskapsmiljøerdrives byen fremover.

Da Oslo ble kåret til europeisk miljøhovedstad 2019, berømmet EU-kommisjonen Oslo for arbeidet de gjør med å gjenåpne lukkede elver og bekker. Rosen er vel fortjent. Faktisk er det gjennomført 14 elve- og bekkeåpnings-prosjekter i Oslo siden 2004.

 

Bruk byen
Byen er til for å brukes. Og nå som Oslo Elveforum har bidratt til rehabilitering og gjenåpning av byens elver, er det bare å komme seg ut og nyte naturen.

–       Vi opplever at mange ikke vet hvordan de skal finne frem til de ulike turstiene og vassdragene i Oslo. Derfor besluttet vi å lage en turguide med kart og opptegnede stier fra T-baner og holdeplasser slik at det blir enklere for folk å besøke elvene. Jeg er veldig fornøyd med både personlig service og god kvalitet fra Merkur Grafisk, sier Trine Johnsen, styremedlem i Oslo Elveforum.

Turguiden til Oslo Elveforum er laget som et bidrag til Oslo europeisk miljøhovedstad 2019, og med den i hånden kan du finne byens bekker og elver med trikk, t-bane, buss og tog – bilen kan du la stå. Miljø står høyt i fokus hos Oslo Elveforum, og siden de er samarbeidspartnere med Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 var det naturlig for dem å velge Merkur Grafisk til produksjon av turguiden.

–      Det var viktig for oss å velge et trykkeri med svanemerket papir, sier Johnsen.

Kartgrunnlaget er laget av Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune med stiplede stier lagt inn av Oslo Elveforum. Selve guiden er designet, produsert og trykket av Merkur Grafisk i samarbeid med Gjerholm design.