Merkur Grafisk ser lyst på fremtiden til grafisk bransje. Nylig oppdaterte vi maskinparken vår med flere nye digitale produksjonspresser fra Ricoh. Tre nye presser av typen Ricoh Pro 9210 rullet i februar inn i produksjonslokalene våre i Stanseveien 9. Hastighet, kvalitet og ikke minst miljøhensyn, var avgjørende for valget vårt.

Felles engasjement for bærekraft

Et solid og varig fokus på bærekraft er et satsningsområde for Merkur Grafisk. Vi legger vekt på å drive en virksomhet som tar hensyn til miljøet i alle ledd. Derfor tar vi alle forholdsregler både med tanke på egen drift og når det gjelder hvilke krav vi stiller til våre samarbeidspartnere.

«Som grafisk bedrift er det mye vi kan gjøre for å bidra. Vi var blant annet en av de første grafiske bedriftene i Norge som ble Svanemerket. Vi er også medlem i returordningen Grønt Punkt Norge for brukt emballasje, samt at vi har kvalitetsstempelet “Trykt i Norge”, som vil si at vi har kortreist, norsk produksjon.» forteller daglig leder i Merkur Grafisk, Kjetil Sjøeng.

Ricoh er i så måte en naturlig samarbeidspartner for oss. På globalt nivå har Ricoh forpliktet seg til åtte av FNs bærekraftsmål, inkludert rimelig og ren energi, ansvarlig forbruk og produksjon. Ricoh Norge tar disse forpliktelsene svært seriøst og kan dokumentere at de er sitt ansvar bevisst gjennom blant annet ISO 14001-sertifiseringen.

«I Ricoh har vi systemer for alt fra gjenbruk av deler og ansvarlig avhending av utstyr. Ricoh tenker bærekraft i alle ledd, og det at tonerflaskene som brukes i våre produksjonsmaskiner er fremstilt av resirkulert husholdningsavfall er bare ett eksempel på at ingen tiltak er for små. Det er summen av tiltak som vil gjøre at vi oppfyller FN-målene.» forteller Kurt Bye, salgssjef for kommersielt og industrielt trykk i Ricoh Norge.

Strategisk partner
Miljøhensyn er likevel ikke den eneste grunnen til at Merkur Grafisk fortsetter samarbeidet vi startet med Ricoh i 2015. «Vi anser Ricoh som en sparringspartner som kan drive kompetanse og forretningsutvikling sammen med oss. Ricoh har bransjeforståelse, ser muligheter hos kunden og har en strategisk og helhetlig kompetanse. De har i likhet med oss fremtidsfokus og vi opplever at de vil oss vel.» forteller Sjøeng.