60 prosent av befolkningen tror at skogen krymper, men det er feil. Dette er bare en av flere myter som skaper forvirring og misforståelser blant folk.  I en fersk studie utført av TwoSides avsløres europeernes tanker rundt papir og trykte medier.

Vi i Merkur Grafisk er opptatt av miljø og bærekraft, og holder oss løpende oppdatert på siste nytt. Vi kom over denne rapporten fra TwoSides, og vi synes resultatene er veldig interessante. 

  • 1 av 5 tror at gjenvinningsgraden av papir ligger på 60 %, når den i virkeligheten ligger på 72 %
  • 69 % liker best å lese i en fysisk bok med ark av papir.
  • 61 % liker best å lese trykte magasiner.
  • 54 % liker best å lese nyhetene i en papiravis.
  • Tre er det materialet som anses som mest holdbart av konsumentene. Etterfulgt av glass og papir. Nederst på listen kommer plast.  
  • 60 % tror at europeiske skoger krymper, når de i realiteten vokser.

Positivt at flertallet vil lese på papir

  • Det er positivt, men ikke overraskende, at et stort flertall fortsatt foretrekker å lese på papir. Rapporten gir oss interessant innsikt om hvordan befolkningen ser på papir, og det er gledelig å se at tre og papir oppfattes som et bærekraftig materiale. Men det kommer også frem at vi må fortsette å øke den offentlige bevisstheten rundt bærekraft i det europeiske skogbruket, og industriens høye papirindustriens høye gjenvinningsgrad, sier Magnus Thorkilden, ansvarlig for Two Sides i Norden.

Det kreves bedre merking

Videre kommer det frem i studien at 75 prosent mener det er viktig å bruke papir som kommer fra bærekraftig skog, men at bare 34 prosent bryr seg om å lete etter sertifiseringer og symboler som viser hvor produktet kommer fra. Dette kan skyldes mangel på kunnskap om de to største organisasjonene når det gjelder sertifisering av skoger. Bare 34 prosent har kjennskap til FSC, og 27 prosent har kjennskap til PEFC. 

Når det gjelder regninger og annen post som kommer i postkassen, mener 78 prosent av forbrukerne at de bør ha rett til å velge om de ønsker å få post elektronisk eller digitalt. 62 prosent mener at de ikke bør betale ekstra for å motta post på papir. 

Rapporten ble utført av forsikringsselskapet Toluna på forespørsel av Two Sides. 6000 forbrukere fra Sverige, Finland, Norge, Østerrike, Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia har deltatt i undersøkelsen.