Fersk studie: Vi leser bedre på papir!

En ny studie presentert av Intergraf avslører at konsentrasjonen vår er mye høyere når vi leser på papir enn på skjerm. Vi får også en dypere forståelse av materialet, bedre ordforråd og det er enklere å huske det vi har lest. Derfor er det avgjørende å beholde papirbøkene i skolen.

Selv om bruken av iPad, PC og andre digitale enheter øker, også i skolen, avslører ny forskning at lesernes forståelse av materialet er langt bedre når de leser på papir. Det betyr at papir er både miljøvennlig og viktig i hele utdanningsløpet. 

 

Omfattende studie avslører fordelene med papir

Mellom 2014 og 2018 gjennomførte et nettverk av nesten 200 akademikere i Europa fire år med empirisk forskning på effekten av lesing på skjerm. Hovedfokuset i studien var studenter og unge. Den omfattende analysen (COST Action E-READ1) involverte mer enn 170 000 deltakere fra 19 land i Europa. Resultatet viser at forståelsen av en lang informasjonstekst er langt bedre ved lesing på papir enn på skjerm- særlig når leseren er under tidspress. Papir er derfor det foretrukne medium for lengre tekster, spesielt når du skal konsentrere deg, få en dypere forståelse for materialet og tilegne deg kunnskap.

 

Skumlesing på skjerm

En annen utfordring er at de som leser på skjerm under tidspress, har selv en oppfatning av at de forstår materialet godt. Det fører til at mange skumleser på skjerm, som igjen bidrar til dårligere konsentrasjon. 

 

Behold papir i skolen

Lesing av lange tekster er uvurderlig for en rekke kognitive prestasjoner, som konsentrasjon, ordforråd og hukommelse. På bakgrunn av denne studien anbefaler derfor Intergraf sterkt å prioritere trykte medier fremfor digitale i skolesystemet. Blir vi heldigitale vil elever få dårligere leseforståelse, konsentrasjon og manglende kritisk tenkeevne. Det kan få alvorlige konsekvenser for samfunnet, ettersom det vil bli mangel på utdannede folk med evnen til å tenke kritisk. Intergraf ber nå politikerne ta grep, for det haster å gjøre tiltak for å sikre elevers og studenters leseforståelse, konsentrasjon og ordforråd i fremtiden. 

Les hele saken fra Intergraf her

Vil du vite mer om fordelene med papir ta kontakt med oss på post@merkurgrafisk.no