Grøset Trykk og Merkur Grafisk går sammen

1.november 2019 fusjonerer to store aktører i grafisk bransje. Både Merkur Grafisk og Grøset Trykk legger vekt på bærekraft og miljø- nå går de en felles og grønn fremtid i møte.

I 1984 ble Norges første miljøtrykkeri etablert av eier og daglig leder Jan Erik Pettersen. Takket være deres sterke fokus på bærekraft og miljø, har Grøset Trykk blitt en foregangsbedrift innen grafisk bransje. Konkurrenter har latt seg inspirere av deres grønne valg, noe som i dag har ført til en renere grafisk bransje. 

Nå skal selskapet fusjoneres med Merkur Grafisk, som i likhet med Grøset Trykk er svanemerket og lisensiert for å kunne bruke kvalitetsmerket Trykt i Norge.

Avtroppende leder Jan Erik Pettersen er både fornøyd og ydmyk for at den bedriften han etablerte i 1984, nå blir videreført av dyktige mennesker som kjenner bransjen godt.

–  Merkur Grafisk har vist evne og vilje til å videreutvikle seg i takt med markedets tøffe krav og behov. De er jo veldig i støtet om dagen og viser stor aktivitet både på den digitale og den menneskelige siden. Det investeres i både kunnskap og teknikk, så når de to tingene blir hensyntatt bør det jo være grunnlag for videre vekst og framgang, sier Pettersen.

Felles grønne grep

Aldri før har bærekraft og miljø vært så aktuelt som det er nå. Forbrukerne både krever og forventer mer enn før, Oslo ble kåret til Europas miljøhovedstad 2019 og Greta Thunberg har skapt sterke reaksjoner over hele verden. Grøset Trykk var tidlig på ballen, og allerede på begynnelsen av 90-tallet forstod det fremoverlente trykkeriet at miljøet var noe de måtte ta på alvor. Bærekraft ble en viktig brikke for å bringe Grøset Trykk framover, noe som resulterte i både avisoppslag, miljøpriser, bedre kvalitet og lavere kostnader.

Jan Erik Pettersen

Jan Erik Pettersen

–  Vi fikk veldig mye PR i media, og både TV2 og store aviser som DN og VG laget reportasje om oss. Kvaliteten på det vi produserte økte, og alle medarbeiderne ble stolte av bedriften. Vi gjorde mindre feil og kostnader ble til inntekter. For eksempel hvis vi sparte 5 % på strømforbruket, så ble strømregningen faktisk 5 % lavere. Vi kildesorterte papiravfallet, for deretter å få betalt for avfallet i stedet for å måtte betale for å bli kvitt det. Så det å tenke miljø i alle ledd, er den beste og mest bærekraftige måten å redusere kostnader på.

Sammenfallende interesser

Det har ligget i kortene en stund at de to bedriftene skulle fusjoneres, ettersom Merkur Grafisk kjøpte opp Grøset Trykk for snart to år siden.

– Merkur Grafisk er også en virksomhet som lenge har ligget i front i bransjen. Våre tanker om miljø har blitt ytterligere forsterket, og om ikke lenge blir også Merkur Grafisk ytterligere miljøsertifisert. Bedriftene har veldig sammenfallende interesser, og siden oppkjøpet har all produksjon foregått i Merkur Grafisk sine produksjonslinjer på Kalbakken i Oslo. Den eneste forskjellen blir vel egentlig at to regnskap blir til ett, sier Pettersen.

Alle kontaktene til Grøset Trykk vil bli tatt godt vare på videre og Merkur Grafisk sine medarbeidere vil gjøre sitt ytterste for å skape gode leveranser også fremover.