Bli synligere med print!

Ønsker du at flere skal både lese, forstå og huske det du skriver? Her er fem grunner til å velge print. 

 

  1. En omfattende studie gjort av University of Valencia konkluderer med at du leser både bedre og raskere på papir, og du forstår mer av innholdet enn du gjør på skjerm. Hvorfor det? Jo, fordi vi har en annen konsentrasjon og mental innstilling når vi leser på skjerm. Vi har faktisk en tendens til å overvurdere vår egen lesing på skjerm, særlig hvis vi leser under tidspress. 
  2. &nbsp

  3. En av årsakene til at du konsentrerer deg bedre om innholdet du leser på print, er alle avbrytelsene du får på nett. Når du leser på skjerm dukker det opp varslinger, meldinger og e-post, og disse forstyrrende elementene gjør det vanskelig for hjernen din å konsentrere seg om det den leser. 
  4. &nbsp

  5. Vi skumleser på nett. Det betyr at vi leter etter ord eller fraser som interesserer oss. Maryanne Wolf, akademiker på Harvard har i sin nyeste bok, Reader Come Home: The Reading Brain In A Digital World, skrevet om de negative aspektene med skumlesing.-Problemet med å skumlese er at det forstyrrer evnen vår til å lese og forstå lengre tekster. Hjernen søker seg heller mot de enkle og banale tekstene, og unnviker de mer kompliserte tekstene, forklarer hun. 
  6. &nbsp

  7. En norsk undersøkelse av tiendeklassinger, utført av Anne Mangen ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, hevder at papirlesing gir en dypere og mer varig forståelse av innholdet enn skjerm.Når vi leser på skjerm, har vi kun et utsnitt tilgjengelig av gangen, og leseflaten er begrenset. Om man leser i et trykt medium som en bok, har man flere tekststeder tilgjengelig på samme tid, og det virker enklere å danne seg et overblikk og notere i margene, forklarer Mangen. 
  8. &nbsp

  9. Ved å holde på papir i form av et magasin eller en bok, vil du få en sanselig, taktil og direkte opplevelse av det du leser, som igjen gir deg et mentalt kart over hele teksten. For når du ikke bare ser, men også rører, får hjernen din en enklere jobb med å forstå hele innholdet.