Koronaviruset har rammet Norge med full kraft, og regjeringen har iverksatt kraftige tiltak som påvirker oss alle. Nyhetsbildet er preget av alvorlige budskap og tunge blikk. Selv en solid bedrift som Merkur Grafisk vil merke regjeringens tøffe tiltak, men vi vil som alltid følge overordnede pålegg, råd og tiltak til enhver tid.

Hjemmekontorene er etablert, vi møtes digitalt, og vi beveger oss minst mulig, noe som også er helt i tråd med vårt kontinuerlige miljøarbeid. Med våre fleksible og positive ansatte som opptrer upåklagelig, ser vi på denne ekstraordinære situasjonen som en utfordring vi ønsker å komme styrket ut av. Vi vil hele tiden gjøre alt vi kan for at systemene og produksjonsprosessene våre går som normalt, og at vi leverer produkter og tjenester som avtalt.

Siden vi har sikret oss god tilgang til nødvendige råvarer, og selv har kontroll på hele produksjonsprosessen, er vi i en god posisjon til å kunne opprettholde våre trygge og raske leveranser fremover. Med god kommunikasjon og godt samarbeid, skal vi sammen klare å komme oss igjennom denne krevende tiden. Kanskje vi med god kreativitet, ny arbeidsmetodikk og kommunikasjonsformer kommer styrket ut av denne situasjonen?

Hos Merkur Grafisk ser vi ingen begrensninger, kun fantastisk mange muligheter! 💚

Kjetil Sjøeng, Daglig leder