Fersk studie: Vi foretrekker papiremballasje

En ny undersøkelse viser at 66 % av de Europeiske forbrukerne ønsker at varene de kjøper online skal pakkes i papir, og at de foretrekker papirbasert emballasje siden det er bedre for miljøet. Ifølge undersøkelsen blir vi mer og mer bevisst på emballasjens påvirkning på miljøet.   

Studien er initiert av Two Sides og utført av forsikringsbyrået Toluna. 5900 forbrukere deltok i undersøkelsen. Målet med undersøkelsen var å få et dypere innblikk i forbrukernes oppfatning av emballasje, samt innstillingene og preferansene deres. De ble bedt om å velge hvilken emballasje de foretrakk av papir/papp, glass, metall og plast basert på 15 parametre relatert til holdbarhet og praktiske og visuelle egenskaper. 

Egenskapene som forbrukerne liker best med papir/papp var at det er bedre for miljøet og lettere å resirkulere. Glassemballasje likte de fordi det gir god beskyttelse, at det kan gjenbrukes og hvordan det ser ut. 66% av Europeiske forbrukere ønsker at varene de kjøper online skal pakkes i papir. 

– Undersøkelsen vår viser at forbrukerne rundt om i Europa setter pris på miljøfordelene med papiremballasje. Men det er fremdeles noen misoppfatninger, blant annet når det gjelder papirets høye gjenvinningsgrad, sier Jonatahan Tame fra Two Sides. 

 

Grønt Punkt Norge opplever også en dreining mot bærekraftig emballasje

Ifølge Two Sides blir forbrukerne stadig mer bevisst på emballasje. Bruk og kast mentaliteten er i endring. Dette er også i tråd med utviklingen som Grønt Punkt Norge opplever. 

– Vi har ikke foretatt noen målinger på hvilke materialer folk flest  foretrekker, men vi merker at forbrukere blir mer opptatt av bærekraftige valg, og at produsentene også i større grad leter etter gode alternativer til sine kunder. Stadig flere produsenter har nettopp bærekraftig emballasje høyt på agendaen, og det er vi veldig glade for, sier Arve Martinsen fra Grønt Punkt Norge. 

Martinsen ser en dreining mot mer bærekraftig emballasje, men påpeker også at det er viktig å huske på at emballasjens viktigste jobb er å beskytte varen. Han synes det er flott at mange nå bruker mer gjenvunnet plast, unngår å bruke unødvendig emballasje og lager emballasje som lar seg gjenvinne. 

– Fordelene med papir og papp er at det er laget av trevirke. Når papp, papir og emballasjekartong gjenvinnes sparer vi energi og ressurser. Gjenvinning bruker om lag en 1/4 av energien fremfor å produsere fra nytt trevirke, sier han.

Hele rapporten fra Two Sides kan du lese her her.