Lesing kan være en svært nyttig hobby. Ikke bare er det en flott måte å bruke fritiden sin på, men det er også svært bra for mental helse, det reduserer stress og det gir generell velvære. 

Denne våren har vært spesiell for alle, og mange har levd i usikkerhet. I tøffe perioder er det viktigere enn noen gang å finne øyeblikk der du kan slappe av, og gi hodet ditt en positiv pause med påfyll. 

Two Sides og Lovepaper.org har laget en liste over alle fordelene du får ved å bare lese noen få sider om dagen. Det er faktisk ikke mer som skal til.

Her er 6 gode grunner til å lese litt hver dag:

1. Lesing reduserer stress

Mange leser for å slappe av etter en stressende dag. Når du leser en bok kobler hjernen din av, og du tillater hjernen å fordype seg i noen andres historie. Det er denne evnen til å koble av fra stresset i hverdagen som avlaster de kognitive funksjonene til hjernen. Fra en studie utført av den kognitive nevropsykologen Dr David Lewis fra University of Sussex, er det bevist at å lese alt fra en roman til en avis i bare seks minutter om dagen, kan redusere stressnivået med 68%. Lesing er altså mer effektivt enn å lytte til musikk (61%) eller å gå en tur (42%)

2. Lesing stimulerer hjernens funksjoner

Lesing er en flott hobby for både voksne og barn i alle aldre, ettersom det bidrar til å stimulere og forbedre den indre hjernekapasiteten din. En fersk undersøkelse viser at hyppig kognitiv aktivitet gjennom stimulerende aktiviteter som lesing kan redusere nedgangen i kognitive evner senere i livet med 32%. Denne studien belyser de langsiktige, positive effektene av aktiviteter som lesing, og hvordan det holder sinnet “i form” slik at hjernen fungerer etter beste evne. Personer som leser vil også få et utvidet ordforråd og bli mer bevisste på stavemåte og grammatikk. Det betyr at lesing gir større mulighet for utdanning og stimulering av hjernens funksjoner. 

3. Lesing som terapi

Lesing har i økende grad blitt brukt som terapi i helsesektoren. Biblioterapi er et begrep som brukes for å beskrive den terapeutiske handlingen med historiefortelling eller lesing av en spesifikk type tekst for å helbrede. Denne metoden for lesing øker i Storbritannia, og psykologer anbefaler metoden til pasientene sine. Ifølge Dr Paula Byrne kan litteratur hjelpe oss å både forstå og takle dyp emosjonell belastning. 

4. Lesing for økt empati

Lesing kan også stimulere både tanker og følelser og overføre dem til hverdagen vår.  Professor og psykolog Keith Oatley forklarer at det viktigste ved å være menneske er at livene våre er sosiale. Fiksjon kan hjelpe oss med å forstå sosiale opplevelser på en bedre måte. I et eksperiment ble halvparten av deltakerne bedt om å lese fiksjon, og den andre halvparten ble bedt om å lese sakprosa. Deretter utførte de en kognitiv empati-test. De som hadde lest fiksjon skåret høyere på de empatiske evnene enne de som hadde lest sakprosa.

5. Lesing for økt sosialisering

For både ekstroverte personer og introverte personer finnes det mange psykiske fordeler med sosialt samspill mellom mennesker. Forfatter og psykolog Susan Pinker har slått fast at personlig kontakt frigjør kjemikalier som oksytocin som øker nivået av tillit og senker nivået av stress. Lesing blir gjerne ansett for å være en ensom hobby, men det behøver det ikke å være. Bokklubber og poesi lesninger er eksempler på aktiviteter der du kan møte andre likesinnede og diskutere temaer du er opptatt av. Bokklubber kan hjelpe dem som er sjenerte eller nervøse for sosialt samvær, ved å tilby en fin inngang til samtale og diskusjon. 

6. Lesing for å styrke intelligensen

Bøker har alltid vært et symbol på intelligens både i filmer og i litteraturen. Men nå har vi også psykologiske bevis på at bøker går hånd i hånd med intelligens. Ved å lese bøker styrker du flere former for intelligens: krystallisert intelligens, flytende intelligens og emosjonell intelligens. Krystallisert intelligens er den  nyttige kunnskapen som forblir i hjernen, som f.eks å kjøre bil eller vite navnet på hovedsteder. Ved å lese bøker utvider du denne kunnskapen i hjernen. Flytende intelligens er evnen til å oppdage, forstå og løse problemer. Ved å lese skjønnlitteratur stimulerer du den flytende intelligensen. Emosjonell intelligens er evnen til å forstå og respondere på følelser fra både deg selv og de rundt deg. Som nevnt i punkt 4 kan lesing heve nivåene av empati. 

Les hele saken her