Bedrifter i dag har mange distribusjonskanaler for informasjon, og det er jo ikke noe nytt at vi i større grad prioriterer de digitale kanalene fremfor de analoge. I denne artikkelen skal vi forsøke å gi deg litt innsikt i hvorfor det kan være lurt å informere på papir også.💡📕

Vi har tidligere skrevet om studier som forklarer hvorfor vi leser bedre på papir. Selv om dette er et forholdsvis nytt forskningsområde, kan vi allerede nå se konturene av fordelene og ulempene ved å lese på papir og skjerm.

Mindre kognitivt og fysisk krevende å lese på papir

Hjernen vår er et kognitivt system, det vil si at den behandler informasjonen om sanseinntrykk, minner, tanker og språk. Når vi leser involverer vi synet, berøring og lukt (!), samtidig som vi stimulerer bevisstheten, språket og forestillingsevnen vår. Studier peker på at det ikke er like krevende for hjernen å prosessere denne informasjonen på papir, som på skjerm. Det er heller ikke like fysisk krevende for oss å lese på papir.

Tar innholdet mer på alvor på papir

Mange forskere antyder at det å lese skjønnlitteratur kan hjelpe oss å utvikle sosiale ferdigheter og empati. Når vi leser fiksjon gir det oss derfor mulighet til å trene på reaksjonsmønster og responser i ulike situasjoner uten å bry oss om konsekvensene det kan gi i det virkelige liv. De fleste av oss vil si at vi klarer å trekke et tydelig skille mellom fakta og fiksjon – men hva sier studier om det?

Lesesenteret, som er en del av Universitetet i Stavanger (UiS) og er Norges ledende fagmiljø innen lesing og leseopplæring, har gjennomført flere studier som tar for seg hvordan vi forholder oss til en tekst på papir og på skjerm.

Studie med 145 testpersoner

Forsker Anne Mangen ved UiS har sammen med professor Don Kuiken ved the University of Alberta gjennomførte denne studien:

Til en gruppe på 145 testpersoner delte de ut en fortelling om et mord på et kjøpesenter, hvor halve gruppen fikk teksten utdelt på papir og den andre på iPad. Videre fikk halvparten i hver gruppe beskjed om at teksten var fiksjon og den andre halvparten at det var fakta.

Det viste seg at de testpersonene som trodde de leste om en virkelig hendelse på iPad hadde dårligere forståelse av hendelsesforløpet, at de levde seg mindre inn i teksten og at de opplevde mindre sympati med personene de leste om, enn gruppen som hadde lest teksten på papir.

Mangen sier at det kan være flere årsaker til dette, men at én grunn kan være at man ofte har en tendens til å lese raskere og mer overfladisk på skjerm enn på papir. Hun legger til at det er for tidlig å trekke entydige konklusjoner basert på denne studien, men at forskning på området er viktig.

Færre forstyrrelser på papir

Når vi leser på mobilen er det lett å bli forstyrret; det dinger inn en tekstmelding, en ny venneforespørsel, en kommentar på et innlegg eller møteinvitasjon fra en kollega. Noen av disse notifikasjonene er vi så godt vant til, at vi ikke lenger anser dem for å være forstyrrende – de er rett og slett bare en naturlig del av hverdagen.

Ifølge Scientific American (2013) viser studier gjennomført de siste 20 årene, at det (fortsatt) er viktig å forholde seg til tekst papir, enten i form av bøker eller magasiner. Studiene peker blant annet på at vi forstår og husker tekst bedre på papir enn skjerm. Én teori er at nettopp det at vi unngår forstyrrelser når vi leser en brosjyre, og kan derfor konsentrere oss bedre.

Innholdet vil alltid være viktigst

Når vi leser, om det er på en hjemmeside eller i en brosjyre, vil teksten og innholdet alltid være det bærende elementet. Det er ordene som fanger oss i fortellingen, får oss til å utforske andre tanker, gir oss ny informasjon eller opplyser oss om et produkt eller en tjeneste.

Vi knytter bånd gjennom fortellinger – det har vi gjort siden vi risset inn i fjellveggene over det ganske land. I dag deler vi varme historier, fremmer ekspertiser, skriver omfattende årsrapporter og publiserer resultater fra forskningsstudier, på akkurat samme premiss: Det er viktig informasjon.

Det ene utelukker ikke det andre. Og hvis du har noe som du virkelig vil at kundene, gjestene eller brukerne dine skal ta inn over seg, og ta stilling til, kan det jo vært lurt å tenke gjennom om dette bør presenteres på papir.