Det er flere ting som avgjør hvordan en trykksak oppleves, og vi snakker ofte om overflate, tykkelse/vekt og farge. Tidligere i Papirskolen har vi snakket om papirets overflate, og forklart forskjellen på bestrøket og ubestrøket papir. I denne artikkelen skal vi ta for oss papirtykkelse og papirvekt.

Papirtykkelse eller papirvekt?

Når vi snakker om papirets tykkelse og papirets vekt snakker vi om to forskjellige ting. Tykkelsen kan enklest forklares som stivheten til papiret (hvor enkelt er det å brette i to?) og gramvekten er hvor mye papiret faktisk veier. 

Likevel kan to papirtyper med samme gramvekt ha ulik stivhet og tykkelse. Grunnen til det er måten papiret produseres på – dette kalles bulken i papiret. Et papir med høy bulk vil kjennes tykkere og stivere ut. Så selv om du velger et papir som veier mer, betyr ikke dette nødvendigvis at papiret er tykkere eller stivere.

 

Papirtykkelse = Bulk

Bulk er den tekniske beskrivelsen av papirtykkelsen. Den brukes til å kalibrere trykkmaskiner, beregne volum ved forsendelser og for å beregne tykkelser på bøker. Bulk angis i gram pr. kubikkmeter (g/m³).

Tykkelsen på papiret avhenger også av om papiret er bestrøket eller ubestrøket. Bestrøket papir har som oftest en lavere bulk enn ubestrøket. Papir med lav bulk egner seg godt til trykksaker som trenger en viss fleksibilitet, gjerne med flere sider, som prospekter, bøker, brosjyrer, hefter og kataloger

Papir med høy bulk egner seg godt hvis man ønsker effekter som preg. Det kan være til en spesiell anledning som på en omslagsmappe eller for å skille seg ut med et (litt) annerledes visittkort.

 

Papirvekt = Gramvekt/gsm

Vekten på papiret måles i gram pr. kvadratmeter (g/m²), og gramvekten forkortes til gsm (gram per square meter). Dette betyr altså at det er totalvekten av kvadratmeteren som angir gramvekten, og ikke selve arket.

For eksempel: Kopipapir har en gramvekt på 80 gsm. Det betyr at én kvadratmeter med kopipapir veier 80 gram, og ikke selve arket. Trykker du en brosjyre i A4-format, med 80 g/m² papir, på 44 sider vil den ikke veie 3,5 kilo, men rundt 110 gram.

Lurer du på noe? Kontakt oss så hjelper vi deg!

Jo høyere gramvekt papiret har, jo lavere opasitet (gjennomsiktighet) har det. På tosidige trykksaker vil det derfor være lurt med et papir med høyere gramvekt, sånn at printet ikke skinner gjennom.

Til enkeltstående trykksaker med informasjon på begge sider, som en DM/Flyer, vil vi anbefale et papir med høy gramvekt på 250 gramvekt.

Det er altså forskjell på papirtykkelse (bulk) og papirvekt (gramvekt). Og når vi snakker om at et kopiark veier 80 g/m², betyr det at det er det papiret veier hvis det er 1×1 meter, og ikke selve A4-arket.

Vektklasser/Eksempler:

Kopipapir = 80 g/m²

Brevpapir = 90 g/m²

Bøker = 100 – 150 g/m²

Brosjyrer og plakater = 200 g/m²

Kort = 300 g/m²

 

Lykke til med ditt neste trykksak!