Digital kommunikasjon kan være både effektivt og praktisk, men visste du at e-poster generer mange millioner tonn CO2-utslipp?

De aller fleste tror at digitale medier er miljøvennlige- men det stemmer ikke. I alt fra en liten mikroprosessor i smarttelefonen din, til gigantiske serverfarmer som lagrer data genereres det tonnevis med CO2 utslipp. Det er dyrt for miljøet å både opprette og distribuere digital kommunikasjon.

Det digitale problemet
Digital kommunikasjon er praktisk, effektivt og brukervennlig både i jobbsammenheng og privat. Og siden det ikke innebærer noen fysiske elementer som må produseres, tenker mange at det er mer miljøvennlig enn f.eks papir. Men det du kanskje ikke vet er at den skjulte livssyklusen til digital infrastruktur produserer nesten 3 ganger mer klimagasser enn papirindustrien gjør.

Er e-poster ufarlig?
Det anslås at informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT) er ansvarlig for mellom 2,5-3% av de globale klimagassutslippene. Imidlertid står Papir- og trykkindustrien på sin side står for bare 1% av klimagassutslippene. IKT-industrien og infrastrukturen rundt er også avhengig av fossilt brensel, og det er uten tvil den ledende industrien når det gjelder globale utslipp. Det virker kanskje ufarlig å sende en e-post? På verdensbasis genererer e-poster nærmere 300 millioner tonn CO2, som er tilsvarende CO2-utslipp på over 63 millioner biler.

Som den raskest voksende sektoren i verden, øker digital teknologi raskt. Dette betyr at energiforbruket også øker, med anslagsvis 9% hvert år. Det betyr at innen 2025 vil andelen globale drivhusgassutslipp for digital teknologi være på 8%. Den nåværende andelen av bilutslipp er på 4%

Papir- og trykkindustrien har lave utslipp
I motsetning til IKT-industrien er papir- og trykkindustrien en av de industriene med lavest globale klimagassutslipp (kun 1% av utslippene i hele verden) Papirindustrien jobber alltid med å være så bærekraftig som mulig og investerte b.la. 5,1 milliarder euro i å oppnå en lav-karbon bioøkonomi i 2018.

Papirindustrien er en stor produsent av fornybar energi, og det brukes veldig lite vann. Mer enn 90% av vannet som brukes i den europeiske papirindustrien returneres til kilden, i god stand, etter å ha blitt resirkulert flere ganger i papir- og pappfabrikken.

Saken er hentet fra vår samarbeidspartner TwoSides.

Her kan du lese flere myter om papirindustrien og bærekraft.