Vi i Merkur Grafisk AS informerer våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere om at vi fra 8.9.2021 har et nytt organisasjonsnummer som følge av intern omorganisering. Vi etablerer med dette Merkur Gruppen AS som morselskap for Merkur Grafisk AS og Gjerholm AS. Alle selskapene fortsetter sitt gode og tette samarbeid.

Det er ingen endringer i driften, personalet, eierskapet eller kundeforholdene, og økonomien i selskapet er som før. Nye kontonummer gjelder fra 8.9, men fakturaer betales til den konto som er angitt på fakturaen.

Våre organisasjonsnummer fra 8.9 er:

  • Merkur Grafisk AS: 827 112 372
  • Merkur Gruppen AS: 849 001 922
  • Gjerholm AS: 939 113 509

 

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt.

Kjetil Sjøeng
Daglig leder

Merkur Grafisk AS
M: +47 902 50 755