«Når vi snakker om bærekraft i forbindelse med trykk og papir, er det viktig å skille fakta fra myter. Den europeiske papirindustrien er verdensledende når det gjelder bærekraftige råvarer, fornybar energi og resirkulering. Dessverre er det mange som fremdeles påvirkes av mytene om papir.»

Her er 9 myter du kanskje ikke visste om?

kilde: nordics.twosides.info

MYTE 1

Europeiske skoger krymper

Fakta er at europeiske skoger vokser med 1500 fotballbaner hver eneste dag. I Europa, hvor nesten all urskog er beskyttet, kommer papir fra bærekraftig forvaltede skoger hvor hele syklusen med planting, dyrking og hogst er nøye kontrollert.

MYTE 2

Plantet skog er dårlig for miljøet

Skog er en ekstremt viktig del av miljøet. Godt forvaltede, bærekraftige skoger betyr flere fordeler for samfunnet som levebrød, økosystemer og biologisk mangfold, samtidig som skogen bidrar til å motvirke klimaendringer. Bærekraftig skogbruk viser klart hvordan papirindustrien fungerer og utvinner hovedråstoffet, for å sikre langsiktig, bærekraftig utvikling av europeiske skoger.

MYTE 3

Papir er dårlig for miljøet

Papir er laget av tre, en naturlig og fornybar råvare. Papir er et av de mest resirkulerte produktene i verden, og er et symbol på den sirkulære økonomien for produksjon, bruk, resirkulering og gjenbruk. Med andre ord er ikke papir dårlig for miljøet.

MYTE 4

Kun resirkulert papir kan brukes

Uten tilførsel av nye fibre kan ikke papirsyklusen opprettholdes. Resirkulerte fibre brytes litt mer ned hver gang de brukes, og derfor trenger papirindustrien alltid nye fibre fra bærekraftig drevet skog for å holde det fornybare kretsløpet i gang.

MYTE 5

Papirproduksjon er en viktig årsak til klimagassutslipp

Sannheten er at papir og trykk er en av industrisektorene med lavest klimagassutslipp, og står for kun 0,8 % av utslippene i Europa. Den europeiske tremasse- og papirindustrien produserer biobaserte produkter fra tre – et fornybart materiale. Industrien er også den største enkeltbrukeren og produsenten av fornybar energi i EU.

MYTE 6

Papirproduksjon er særdeles vannkrevende

Det er helt korrekt at papirproduksjonen er avhengig av vann, men den gir også tilbake til verden. Papirindustrien trenger vann innenfor tre viktige områder: regnvann – som er avgjørende for at trærne skal vokse, og gjennom fotosyntese omdanne karbondioksid til oksygen og cellulose. Cellulose gir industrien sitt primære råmateriale – trefibre.

Deretter trenger de vann til produksjon av papir. Og til slutt et effektivt renseanlegg for avløp.Vannsikkerhet er avhengig av skog. Skogene er med på å regulere vannets kretsløp, opprettholde vannforsyningen og bevare vannkvaliteten. Skogkledde elveområder og våtmarker gir verden 75 % av ferskvannsbehovet og leverer vann til 90 % av verdens 100 største byer.

MYTE 7

Papir er sløsing med verdifulle ressurser

Papir passer perfekt inn i den sirkulære modellen. Råmaterialet som brukes, trefibre, er en fornybar, naturlig og bærekraftig ressurs. Papir er enkelt å samle inn og resirkulere, slik at disse verdifulle fibrene kan gjenbrukes om og om igjen.

MYTE 8

Elektronisk kommunikasjon er mer miljøvennlig enn papirbasert kommunikasjon

Mange organisasjoner oppfordrer kundene sine til å bytte til elektroniske fakturaer eller motta annen kommunikasjon digitalt. Denne typen meldinger gir inntrykk av at elektronisk kommunikasjon er mer miljøvennlig enn tradisjonell papirbasert kommunikasjon. Men det er veldig vanskelig å komme med en slik uttalelse uten å ta hensyn til hele livssyklusen til begge mediene.

Som nevnt tidligere er papir et unikt, fornybart og bærekraftig produkt. Papirets hovedråstoff, tre, dyrkes og høstes i nøye kontrollerte former og på en bærekraftig måte – faktisk så bærekraftig at Europas skoger, som det meste av papiret er laget av, har økt til et areal tilsvarende Sveits på bare 15 år.

MYTE 9

Digitalt er alltid den foretrukne måten å kommunisere på

Det er ofte de mest sårbare innbyggerne som er avhengige av og stoler på tradisjonell post og fysisk informasjon. Overgangen til et utelukkende digitalt samfunn risikerer å gjøre eldre, funksjonshemmede, lavinntektstakere og mennesker som bor på landsbygda, frakoblet resten av samfunnet.

Det er viktig for beslutningstakere å innse at informasjon på papir fortsatt foretrekkes av mange forbrukere. Dette er en kommunikasjonkanal som også ofte får mer oppmerksomhet. Forbrukere ønsker å opprettholde fleksibilitet med både fysisk og digital kommunikasjon.