Kundelojalitet med betydning

I dette kundecaset ønsker vi spesielt å takke redaktør Øyvind Refsnes.
Historien vi ønsker å formidle er som følger:

Øyvind er journalist og allerede redaktør for flere magasiner. En høstdag i herrens år 1969, møter Øyvind på en produksjonsutfordring som skal få stor betydning for samarbeidet videre mellom Øyvind og Merkur Grafisk.

Merkur Grafisk AS, som allerede da var en solid produksjonsbedrift med moderne maskinpark og god kapasitet, ønsker Øyvind velkommen med en av flere utgivelser han var redaktør for på den tiden. Hovedårsaken til et langvarig og godt kundeforhold mener Øyvind selv er veldig enkelt. Han har følt seg like viktig som kunde og blitt godt ivaretatt uavhengig av størrelse på oppdrag. Han nevner at Merkur alltid har tatt seg god tid til han som kunde, og at kvaliteten på oppdragene alltid er god.

I dag er kundeansvaret hos Ole Morten, og han er ikke i tvil om at det å lytte og ta seg god tid er like viktig nå som i 1969. Llitt nostalgisk og ikke mindre artig, er at Ole Morten er født i 1969.

Ole Morten ønsker også å nevne at med lojale kunder kommer det ofte nye kunder. Med alle magasiner som Øyvind har vært redaktør for i årenes løp, har det kommet mange nye bilags- og magasinkunder.

Øyvind leser korrektur i samme rom i dag som han leste blåkopi i 1969. Mange timer er tilbrakt i dette rommet, og historiene mange og gode. Det har blitt mange timer med korrekturlesning i Stanseveien 9 hos Merkur Grafisk.

Statistikk viser at det er 5-20% sjanse for salg til en ikke-kunde, i forhold til en forbløffende stor 60-70% sjanse for salg til eksisterende kunder. Dette viser at det er meget viktig å skape kundelojalitet, da dette gir større fortjeneste for virksomheten.